Sundamedia

Sundamedia mibanda sawangan Ngajadi Mediamassa Sunda Pinunjul Dumasar Kana Kamandirian jeung Tanggung Jawab.

Posting Unggulan

Nyokot Hikmah Tina Pangorbanan Putri Citra Rashmi

Pitaloka mibanda harti "nu geus kaliwat", kukituna lamun disambungkeun kana ngaran Diah Pitaloka, saurang putri tedaking kusu...

Nyokot Hikmah Tina Pangorbanan Putri Citra Rashmi

Kategori

Pidangan Anyar

Diajar Wanoh ka Diri Sorangan

Diajar Wanoh ka Diri Sorangan Diajar Wanoh ka Diri Sorangan - Lamun urang salawasna ngagunak...Selengkepna

Sunda, Di Antara Kabudayaan jeung Kapribumian

“Kuring mah asa jadi sémah di sarakan sorangan, kang”, ceuk Jang Darma nu resep ngadéngékeun ta...Selengkepna

Kulinér Asli Sunda, Ulukutek Leunca

Kulinér Asli Sunda, Ulukutek Leunca Disalin sakumaha aslina tina peperenian Bune Upik . W...Selengkepna

Naon Anu Dimaksud Basa Sunda Kamalayon?

Nu dimaksud basa Sunda dina guaran ieu tangtuna basa Sunda anu dipiwanoh mangsa kiwari, lain ba...Selengkepna

Wangenan Budaya jeung Kabudayaan Sacara Umum

Mertahankeun Hirup Pangabutuh manusa nu pangdasar-dasarna di dunya nyaéta mertahankeun hir...Selengkepna

Pacitraan Mangrupa Salah Sahiji Hasil Tina Tabéát Korup

Pacitraan anu dimaksud didieu nyaéta tarjamah tina kecap pencitraan. Kecap atawa istilah ieu ...Selengkepna

Hirup Guyub Téh Salah Sahiji Kamotékaran

Manusa, mahluk nu multikompleks ampir bisa migawé naon baé salila aya dina koridor atawa wates-w...Selengkepna